Κενές Θέσεις

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Πάφος

Υπευθυνότητες:

 • Εγκατάσταση δικτύου και εξοπλισμού τελικού χρήστη
 • Χειρισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δίπλωμα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Κατοχή άδειας οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο είναι απαραίτητα
 • Εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια εργολήπτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας

Office Administrator – Πάφος

Responsibilities :

 • Organizing office procedures
 • Welcoming visitors, answering phone calls, replying to correspondence
 • Collecting payments and assisting with accounts if required
 • Providing technical support if necessary
 • Coordinating and managing appointments
 • Stock control ( receiving packages, maintaining records of stock levels)

REQUIREMENTS :

 • A relevant diploma or degree in business administration or a related field
 • 2 or 3 years experience in office administration
 • Fluency in Greek and English
 • Proficient in a variety of computer software applications
 • Multi-tasking and time management skills with the ability to prioritize tasks

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]